Recreatievisie Itteren-Borgharen 2.0, een bewonersvisie op het Rivierpark Maasvallei --IN BEWERKING--

Het Rivierpark Maasvallei is een grensoverschrijdend natuurgebied langs beide oevers van de Maas en loopt van Maastricht tot aan Maasbracht.In de Recreatievisie wordt het gebied beschreven dat gelegen is tussen Maastricht en Geulle en het Julianakanaal en de Maas. Op deze site vindt u een overzicht van de (recreatieve) ontwikkelingen binnen het Rivierpark Maasvallei zoals dit gelegen is in de directe omgeving van de Maasdorpen Borgharen en Itteren. De recreatievisie Itteren-Borgharen 2.0 is een verdere uitwerking/ detaillering van de Recreatievisie Itteren-Borgharen 2014 zoals deze door de Dorpsraad van Itteren en de Buurtraad van Borgharen in 2014 is opgesteld en onderschreven is door de gemeente Maastricht. De ontwikkelingen zijn onderverdeeld in diverse projecten waarvan op deze site een actueel beeld wordt gegeven.

Plangebied Recreatievisie
Plangebied Recreatievisie Itteren-Borgharen